A bejelentési kérelem tartalma

  • a felnőttképző neve, székhelye,
  • levelezési cím, telefonszám, elektronikus levelezési cím,
  • képviseletre jogosult személy családi és utóneve,
  • adószám, oktatási intézmény esetén oktatási azonosító szám,
  • a felnőttképzési tevékenység végzésére irányuló szándék konkrét megjelölése,
  • csatolni kell: az igazgatási szolgáltatási díj megfizetéséről szóló bizonylatot, (15.000.-Ft)