Bejelentés a felnőttképzésben 2020.09.01. után

2020.09.01-TŐL az iskolarendszeren kívüli KÉPZÉSI TEVÉKENYSÉG TÖBBSÉGE CSAK un. BEJELENTÉS ALAPJÁN VÉGEZHETŐ.

Ettől az időponttól SZABADPIACI KÉPZÉSEK MÁR NEM FOLYTATHATÓK. Ez az általános szabály, kivétel csak akkor lehetséges, ha az a bizonyos másik jogszabály ettől eltérően intézkedik.

A felnőttképzési hatóság szigorúan ellenőrzi majd a képző intézményeket. A bejelentéshez az adatszolgáltatáson túl egyéb kötelezettségek is tartoznak.

A hatóság elektronikus nyilvántartást vezet a felnőttképzőkről.

Ha a felnőttképzési tevékenység bejelentéshez kötött, az alábbi követelményeknek kell megfelelni:

  • online adatszolgáltatás a képzésekről (a képzés megnevezése, jellege, helye, óraszáma, első képzési napja és befejezésének tervezett időpontja, létszám; az adatszolgáltatási kötelezettségnek legkésőbb a képzés megkezdését, az adatokban bekövetkezett változás esetén legkésőbb az adatváltozás keletkezését követő harmadik munkanapig kell eleget tenni)
  • felnőttképzési szerződés
  • előírt személyes adatok kezelése
  • tanúsítvány kiállítása a képzés elvégzéséről a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerében
  • OSAP statisztikai adatszolgáltatás

Szigorú ellenőrzés, szabálysértés esetén súlyos jogkövetkezmények.