Reménykednek a felnőttképzési vállalkozások

Felnőttképzési Figyelő online hírújság

 2019. novemberi számában megjelent írását idézve:

Felnőttképzési tevékenység 2020. július 1-től csak bejelentés vagy engedély alapján végezhető a 2013. LXXVII. felnőttképzési törvény módosítási javaslata szerint.

A jelenleg hatályos felnőttképzési törvény helyett ugyan nem lesz új törvény, de a rendszer több alapvető pontjában is megváltozik. A leglényegesebb ezek közül talán az, hogy az eddig szabadpiaci szolgáltatásként végzett képzésekre is vonatkozik majd a felnőttképzési törvény, így ezeket is be kell jelenteni az államigazgatási szervnek, és számos előírás, így az ellenőrzés is kiterjed majd ezekre is. A felnőttképzést csak kétféleképpen lehet majd folytatni: vagy bejelentés, vagy engedély alapján, azaz a tevékenység bejelentés vagy engedélyköteles lesz.

Szakmai programkövetelmények

A szakmai programkövetelmények elnevezést a programkövetelmények elnevezés váltja fel (elmarad a "szakmai" jelző). A szabályok is változnak, ezeket a végrehajtási rendeletek tartalmazzák majd. A programkövetelmények nyilvántartását a szakképzésért felelős minisztérium vezeti (és nem a kamara). Szakmai képzést csak programkövetelmény alapján kidolgozott, és szakértő által előzetesen minősített képzési program alapján lehet tartani. Ide tartoznak majd a jelenlegi "B" körös jellegű képzések, az OKJ-ból kimaradt, de szükséges szakképesítések, és szakképesítés-ráépülések, ezekhez értelemszerűen új programkövetelményeket kell kidolgozni és nyilvántartásba vetetni.

Akkreditált vizsgaközpontok

Szakmai vizsgát csak akkreditált vizsgaközpontban lehet tenni. Bármely jogi személy lehet akkreditált vizsgaközpont. Az akkreditálást a Nemzeti Akkreditáló Hatóság (NAH) végzi, és a vizsgálat arra irányul, hogy azokat a szakmai ismereteket, amelyeket az intézmény mérni és értékelni akar, azt képes-e meghatározott szabványok betartásával elvégezni. Információnk szerint a NAH csak a vizsgáztatásra vonatkozó jogszabályok életbe lépése után ad tájékoztatást az akkreditáció feltételeiről.

A szakképző intézmények, azaz a technikumok és a szakképző iskolák 2025. december 31-ig a NAH tanúsítása nélkül is akkreditált vizsgahelyként működhetnek, ezt követően azonban nekik is meg kell szerezniük az akkreditált státuszt.

Végzettségek állami elismerése

Azaz mi lesz az OKJ után? Az OKJ állam által elismert végzettség, amelyet emiatt a munkaerőpiac döntő részt előnyben részesített. Az akkreditált vizsgaközpontokban letett vizsgákról a vizsgázók államilag elismert bizonyítványt kaphatnak majd.

Felnőttképzési államigazgatási szerv

A Pest Megyei Kormányhivatalt (PMKH), amelyet a törvény eddig hatóságnak hívott, ezentúl felnőttképzési államigazgatási szervként jelöli. A feladata nem változik: vezeti a nyilvántartásokat, engedélyeket ad ki, ellenőrzéseket végez, stb.

Jelentős változások a felnőttképzésben

Most még sok a nyitott kérdés, de a tárca azt ígéri, hogy a törvényjavaslatok elfogadását követően a részletes szabályokat tartalmazó végrehajtási rendeletek is gyorsan megjelennek.

Az alábbiakban a legfontosabb változásokat ismertetjük.

Bejelentés

Bejelentést akkor kell tenni, ha a képző nem a felnőttképzési törvény szerint megszerzett engedély alapján képez. Az államigazgatási szervnél minden képzést be kell jelenteni. Az ezek alapján végzett képzések esetében

  • minden résztvevővel felnőttképzési szerződést kell kötni,
  • be kell jelenteni a képzés nevét, a képzés első és tervezett befejezési napját,
  • statisztikai adatszolgáltatást kell nyújtani (OSAP).

Engedély

A felnőttképzési engedély a képző intézményre vonatkozik, és nem a képzési programokat kell majd külön-külön engedélyeztetni. Képző csak engedély birtokában folytathatja a következőket:

  • (a szakképzési törvény szerinti) szakmai képzések (a jelenlegi "B" körös képzések megfelelőinek tekinthetők),
  • (a szakképzési törvény szerinti) részszakmákra felkészítő szakmai oktatás (a részszakmák a jelenlegi OKJ-s részszakképesítések megfelelőinek tekinthetők),
  • támogatott képzések.

Az engedély feltételei: minőségirányítási rendszerrel, ügyfélszolgálati és panaszkezelési rendszerrel, vagyoni biztosítékkal kell rendelkezni, és a cég/intézmény okiratában a tevékenységek között szerepelnie kell az oktatásnak vagy képzésnek. Teljesíteni kell mindazt, amit a bejelentés alapján folyó képzéseknél, de ezen túl további adatszolgáltatási és szigorú dokumentálási kötelezettségek is lesznek.

Értelmezésünk szerint bármilyen egyéb képzés, akár nyelvi vagy tréning jellegű képzés is bevonható az engedély alá, amennyiben megfelel a jogszabályi feltételeknek: például felnőttképzési szakértő által előzetesen minősített képzési program alapján valósul meg, van előzetes tudásmérés, képzési dokumentáció, stb.

Egy kedvező változás: a képzés ütemezését nem kell elektronikusan bejelenteni!

Képzési körök

Megszűnnek az "A", "B", "C", "D" képzési körök, a jogszabály nem tesz ilyen megkülönböztetést. Ebből az is következik, hogy nem lesz "könnyített" engedély, a jelenleg rendkívül népszerű "D" körhöz hasonló elem kikerül a rendszerből.

Nyelvi programkövetelmények

Kikerül a törvényből és teljesen megszűnik a nyelvi programkövetelmény.