Új OKJ

2019.09.30.

A Magyar Közlöny 2019. szeptember 30. https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/3f101bb845e2180121fbc1b2562bf4d82eda404e/megtekintes számában az OKJ rendelet (150/2012. Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről https://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=151461.363315) módosítása.

Ennek értelmében:

(3) A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.) szerinti felnőttképzést folytató intézmény a 2020. augusztus 31-én hatályos OKJ szerint iskolarendszeren kívül oktatható szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés megszerzésére irányuló, Fktv. szerinti képzést 2020. december 31-ig
indíthat, amelynek szakmai vizsgáját - a javító- és a pótlóvizsgák kivételével - legkésőbb 2022. december 31-ig be kell fejezni.

(4) A (3) bekezdés szerinti képzések vizsgáit a 2020. augusztus 31-én hatályos szakmai és vizsgakövetelmények
szerint kell megszervezni és lebonyolítani.