Adatvédelmi tájékoztató

Benyusz Tamás E.V., felnőttképzési szakértő, mint a https://www.felnottkepzes-szakerto.hu/ portál üzemeltetőjének Adatkezelési tájékoztatója

Benyusz Tamás E.V., (a továbbiakban szolgáltató) https://www.felnottkepzes-szakerto.hu/ domain néven elérhető honlapjainak (a továbbiakban: honlap) célja, hogy folyamatos tájékoztatást adjon a felnőttképzés aktuális állapotáról, segítséget nyújtson a jogszabályok értelmezésében.

Az adatkezelő megnevezése, alapadatok

Név: Benyusz Tamás
Székhely: 4450 Tiszalök, Virág utca 1.

Postacím: 4450 Tiszalök, Virág utca 1.

E-mail: benyuszt@gmail.com,
Telefon: +36 30 830 6989

Az adatvédelemért felelős személy: Benyusz Tamás
E-mail: benyuszt@gmail.com
Telefon: +36 30 830 6989

2. Fogalmak

2.1 személyes adat

Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személlyel (továbbiakban érintett) kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

2.2 hozzájárulás

Az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez.

2.3 tiltakozás

Az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

2.4 adatkezelő

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan, vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

2.5 adatkezelés

Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

2.6 adattovábbítás

Az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

2.7 nyilvánosságra hozatal

Az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

2.8 adattörlés

Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

2.9 adatzárolás

Az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

2.10 adatmegsemmisítés

Az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

2.11 adatfeldolgozás

Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

2.12 adatfeldolgozó

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi.

2.13 harmadik személy

Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

2.14 harmadik ország

Minden olyan állam, amely nem tagja az Európai Gazdasági Térségnek.

2.15 Cookie

Olyan szövegfájl, amelyet az internetes böngészőprogramon keresztül a felkeresett honlap tárol le a számítógépen. Funkciója, hogy kényelmesebbé, személyre szabottabbá tegye a szörfölést, hiszen segítségével eltárolhatjuk különböző személyes adatainkat, jelszavainkat. A cookiek segítségével célzott/személyre szabott reklámkampányok is kivitelezhetők.

3. Adatkezelések:

2.1. Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás

A kezelt személyes adat

Az adatkezelés célja

Név

Kapcsolattartáshoz, további tájékoztatók megküldéséhez

E-mail cím

Kapcsolattartáshoz, további tájékoztatók megküldéséhez

Üzenet tartalma

Tájékoztatáshoz szükséges

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a kapcsolatfelvétel során megadott fenti adatok tekintetében az érintett hozzájárulása.(GDPR. 6. cikk 1. a.)

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:

A szolgáltató a kapcsolatfelvétel során megadott adatokat az érdeklődő hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.

Ön az adatkezeléssel kapcsolatos jogaira vonatkozó leírást megtalálja jelen tájékoztató "Adatkezeléssel kapcsolatos jogok" részében.

Az adatokhoz való hozzáférés, módosítás, törlés, vagy az adatkezelés korlátozásának kezdeményezése az alábbiak szerint történhet:

A honlapon, és a jelen tájékoztatóban megadott e-mailcímen keresztül, vagy a levelezési címre küldött postai küldeménnyel, vagy telefonon.

2.2. Tevékenység, szolgáltatás igénybevétele, jelentkezés, megrendelés

A kezelt személyes adat

Az adatkezelés célja

A kapcsolattartó/ügyintéző neve

Kapcsolattartáshoz, további tájékoztatók megküldéséhez

A kapcsolattartó/ügyintéző e-mail címe

Kapcsolattartáshoz, számlázással, tevékenységgel kapcsolatos kérdések egyeztetéséhez, további tájékoztatók megküldéséhez

A kapcsolattartó/ügyintéző telefonszáma

Kapcsolattartáshoz, számlázással, tevékenységgel kapcsolatos kérdések egyeztetéséhez

A szakértő neve

Szakmai kapcsolattartás

Számlázási adatok

Szabályszerű számla kiállításához

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a megadott fenti adatok tekintetében az érintett hozzájárulása.(GDPR. 6. cikk 1. a.)

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:

A szolgáltató a megadott kapcsolattartási adatokat az érdeklődő hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.

A szerződésből eredő követelések érvényesítése esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:21. §-a szerint 5 év.

A számviteli bizonylatok esetében 8 év (2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése) alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.

Az adatokhoz való hozzáférés, módosítás, törlés, vagy az adatkezelés korlátozásának kezdeményezése az alábbiak szerint történhet:

A honlapon, és a jelen tájékoztatóban megadott e-mailcímen keresztül, vagy a levelezési címre küldött postai küldeménnyel, vagy telefonon.

2.3. Hírlevél feliratkozás

A kezelt személyes adat

Az adatkezelés célja

Név

Kapcsolattartáshoz, további tájékoztatók megküldéséhez

E-mail cím

Kapcsolattartáshoz, további tájékoztatók megküldéséhez

Munkahely

A feliratkozó azonosításához, a tájékoztatás tartalmának meghatározásához szükséges.

Beosztás

A feliratkozó azonosításához, a tájékoztatás tartalmának meghatározásához szükséges.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a kapcsolatfelvétel során megadott fenti adatok tekintetében az érintett hozzájárulása. (GDPR. 6. cikk 1. a.)

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:

A szolgáltató a kapcsolatfelvétel során megadott adatokat az érdeklődő hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.

Ön az adatkezeléssel kapcsolatos jogaira vonatkozó leírást megtalálja jelen tájékoztató "Adatkezeléssel kapcsolatos jogok" részében.

Az adatokhoz való hozzáférés, módosítás, törlés, vagy az adatkezelés korlátozásának kezdeményezése az alábbiak szerint történhet:

A honlapon, és a jelen tájékoztatóban megadott e-mailcímen keresztül, vagy a levelezési címre küldött postai küldeménnyel, vagy telefonon.

4. Adatkérés és Cookie-k

Honlapunk használatához a Felhasználónak általában semmilyen adatot nem kell megadnia. Bizonyos szolgáltatások (ajánlatkérés, megrendelés) igénybevételéhez azonban szükséges lehet, hogy meghatározott személyes adatait a Szolgáltató rendelkezésére bocsássa.

A szolgáltatástól függően az alábbi személyes adatokra lehet a Szolgáltatónak szüksége:

neve és elérhetőségei, beleértve az e-mail címét, telefonszámát és lakcímét;

A cookie-k a böngészésre használt eszközének paramétereiről, annak böngészőjéről, valamint az Ön esetleges beállításairól, korábbi látogatásairól tárolhatnak információkat, hogy ezáltal is jobb felhasználói élményt tudjunk nyújtani Önnek. Ezen túl a weboldal cookie-kat, azaz sütiket helyezhet el a Felhasználó böngészésre használt eszközén, amennyiben ezt Ön kifejezetten jóváhagyja a weboldalra való első belépéskor. Fontos, hogy ezek a cookie-k nem a Szolgáltatónál, hanem a Felhasználó böngészésre használt saját eszközén kerülnek elhelyezésre, így a felhasználó az, aki teljes mértékben rendelkezik felettük.

Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet, hogy a Weboldal látogatottságának méréséhez és látogatóinak viselkedésének figyeléséhez, statisztikák készítéséhez és hirdetései eredményességéhez az Adatkezelő a GoogleAnalytics, GoogleRemarketing, AdWords Konverziókövetés, és FacebookRemarketing programokat használja.

A hivatkozott programok a felhasználó számítógépén cookie-kat helyeznek el, melyek felhasználói adatokat gyűjtenek. A Weboldalra látogatók (Felhasználók) a felugró oldalsávon engedélyezhetik az Adatkezelő részére a GoogleAnalytics, GoogleRemarketing, AdWords Konverziókövetés, és FacebookRemarketing programok használatát, egyben hozzájárulnak felhasználó viselkedésük figyeléséhez, követéséhez és a programok által nyújtott minden szolgáltatások igénybe vételéhez az Adatkezelő részére.

Mindezek mellett a felhasználónak lehetősége van bármikor a cookie-k adatrögzítését és adattárolást a jövőre vonatkozóan letiltani a lentiek szerint. A Google tájékoztatása szerint a GoogleAnalytics főleg első féltől származó cookie-k segítségével jelenti a webhelyén létrejött látogatói interakciókat. Ezek a cookie-k csak személyazonosításra alkalmatlan információkat rögzítenek. A böngészők nem osztják meg a saját cookie-kat a domainek között. A cookie-ról további információ található a Google Hirdetés és adatvédelem GYIK-ban az alábbi linken: https://www.google.com/intl/hu/policies/technologies/ads/.

GoogleAnalytics

Az Adatkezelő a GoogleAnalytics programot elsősorban statisztikái előállításához használja, többek között méri vele tevékenysége eredményességét. A program használatával az Adatkezelő főként arról szerez információt, hogy hány látogató kereste fel Weboldalát, és a látogatók mennyi időt töltöttek a Weboldalon. A program felismeri a látogató IP címét, ezért tudja követni, hogy a látogató visszatérő vagy új látogató-e, továbbá követhető, hogy a látogató milyen utat tett meg a Weboldalon és hova lépett be. A cookie élettartama 14 hónap, ezen időtartam elteltével a cookie automatikusan törlésre kerül.

GoogleRemarketing

Az Adatkezelő a GoogleRemarketing program használatával a GoogleAnalytics megszokott adatai mellett a DoubleClickcookie adatait is gyűjti. A DoubleClickcookie révén lehet használni a remarketing szolgáltatást, amely elsősorban biztosítja azt, hogy a Weboldalra látogatók később szabad Google hirdetési felületeken az Adatkezelő hirdetésével találkozzanak. Az Adatkezelő a GoogleRemarketing programot igénybe veszi online hirdetéseihez. Az Adatkezelő hirdetéseit külső szolgáltatók - például a Google - is megjelenítik internetes webhelyeken. Az Adatkezelő és külső szolgáltatók, például a Google, saját cookie-kat (például a GoogleAnalyticscookie-jait) és harmadik féltől származó cookie-kat (például a DoubleClickcookie-t) használnak együttesen a felhasználók által a Weboldalon tett korábbi látogatások alapján történő tájékozódásra, illetve a hirdetések optimalizálására és megjelenítésére.

GoogleAdWords konverziókövetés

A GoogleAdWords konverziókövetés célja, hogy az Adatkezelő mérni tudja az AdWords hirdetések hatékonyságát. Ezt a Felhasználó számítógépén elhelyezett cookie-k segítségével teszi, amely 30 napig létezik, és nem gyűjt személyes adatokat.

Facebook Pixel

Az Adatkezelő Facebook pixelt használ a Facebook-hirdetések hatékonyságának növelésére, egyéni célközönség létrehozása céljából. A Facebook pixel a Weboldal forráskódjába elhelyezett kódrészlet, melynek alkalmazásával a Facebook lehetőséget kap arra, hogy a felhasználók tevekénységet a Weboldalon nyomon kövesse cookie használatával. Segítségével olyan felhasználók számára jeleníthetjük meg a hirdetést, akiket érdekelhetnek a szolgáltatások, vagyis optimalizálni tudjuk a hirdetések megjelenítését. A Facebook pixel segítségével készült remarketing listák nem alkalmasak személyazonosításra. A látogató személyes adatait nem tartalmazzák, kizárólag a böngésző szoftvert azonosítják.

Addthiscookie-k

Ezen cookie-k a Weboldal tartalmának megosztását, lájkolását teszik lehetővé valamint a megosztások statisztikai analitikáját biztosítja.

Funkcionális cookie-k (munkamenet sütik)

Ezen sütik a Weboldal megjelenítéséért, funkcionalitásáért felelnek, egy munkamenetre szólnak. Letiltásukkal a Weboldal egyes funkciói nem, vagy korlátozottan érhetők el.

A fenti sütik alkalmazásának célja a Weboldal funkcionalitásának biztosítása, az oldallátogatottság mérése, forgalmi analitikai készítése anonimizált látogatottsági adatok gyűjtésével. Ezek az adatok alapján az Érintett sem közvetlen, sem közvetett módon nem azonosítható.

Cookie-k letiltása

A sütik alkalmazását a saját internet böngészőjében törölheti, illetve letilthatja az adott böngésző adatvédelmi beállításai között. Ehhez segítséget az alábbi linkeken talál:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu
https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

Azok a Felhasználók, akik nem szeretnék, hogy a GoogleAnalytics jelentést készítsen a látogatásukról, telepíthetik a GoogleAnalytics letiltó böngészőbővítményt. Ez a kiegészítő arra utasítja a GoogleAnalyticsJavaScript-szkriptjeit (ga.js, analytics.js, and dc.js), hogy ne küldjenek látogatási információt a Google számára.

Ha le szeretné tiltani az Analytics webes tevékenységét, keresse fel a GoogleAnalytics letiltó oldalát, és telepítse a bővítményt böngészőjéhez. A bővítmény telepítéséről és eltávolításáról további tájékoztatásért tekintse meg az adott böngészőhöz tartozó súgót.

5. Adatfeldolgozók

A szolgáltató az adatkezelési tevékenységeihez adatfeldolgozókat vesz igénybe, melyről részletes adatkezelési tájékoztatónkban térünk ki. Az adatfeldolgozóktól elvárja a GDPR-nak való megfelelést. A személyes adatokhoz hozzáférő adatfeldolgozók a személyes adatokat az adatkezelő utasításának megfelelően kezelik.

6. Adatbiztonsági intézkedések

Adatkezelő megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy biztosítsa mind a papíralapú, mind pedig az elektronikusan tárolt adatok biztonságos, sérülésmentes kezelését és az ehhez szükséges adatkezelési rendszerek kiépítését, működtetését. Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelő az adatkezelési tevékenysége során igénybevett adatfeldolgozók részére is előírja.

Ennek körében a számítógépeken vírus- és tűzfalvédelmet alkalmaz, és biztosítja az adatok, és adathordozó eszközök fizikai védelmét. A számítógépek, adatbázisok jelszóval védettek, így a személyes adatokat kizárólag az tekintheti meg, aki arra jogosultságot kapott. Az elektronikus adatokról biztonsági mentés készül.

A Szolgáltató a honlapon keresztül gyűjtött személyes adatokat átmentilg a Webnode által üzemeltetett szervereken tárolja.

Tárhely szolgáltató:

Webnode AG, azonosító CH - 170.3.036.124-0,

Székhely: Gartenstrasse 3, 6304, Zug, Switzerland,

Kapcsolati e-mail: support@webnode.com

7. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

Az érintett (a jogszabályokban alkalmazott fogalomhasználat szerint az érintett, akinek a személyes adatait kezeljük) hozzáférési joga: Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől az 1. pontban megadott kapcsolattartási adatok felhasználásával visszajelzést kapjon arra vonatkozóan,

- hogy személyes adatait,

- milyen jogalap szerint,

- milyen adatkezelési céllal,

- mennyi ideig kezelik.

A helyesbítéshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő egy hónapon belül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok - egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő - kiegészítését. Az Alapítvány az érintettet a helyesbítésről levélben értesíti.

A törléshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az a rá vonatkozó személyes adatokat az adatkezelő törölje. Az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat egy hónapon belül törölje.

Az adatkezelés korlátozásához, zárolásához való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

  1. a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
  2. b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
  3. c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
  4. d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az adathordozhatósághoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

A tiltakozáshoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok üzletszerzési célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

8. Jogérvényesítési lehetőségek

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

  1. ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
  2. ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
  3. törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a Szolgáltató az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Ha az érintett az adatkezelőnek a tiltakozással kapcsolatban meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a vizsgálatra lefolytatására meghatározott 15 napos határidőt elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

Az a Felhasználó, aki úgy érzi, hogy a Szolgáltató megsértette a személyes adatok védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) segítségét is. Az erre, valamint a Szolgáltató kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.

9. Intézkedési határidő

Indokolatlan késedelem nélkül, de a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül tájékoztatjuk a hozzánk fordulót a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Ez szükség esetén 30 nappal meghosszabbítható. Az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 15 napon belül tájékoztatja a kérelmezőt. Ha nem intézkedünk a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül, illetve erről nem tájékoztatjuk a kérelmezőt, a kérelmező panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati lehetőségével.

10. Panasztételi lehetőség

Panasszal az Önt érintő, a személyes adatkezelés tárgyában elkövetett jogsértés ellen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhet:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

11. Jogorvoslati lehetőség

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet a szolgáltató ellen. Az Ön választása, lakóhelye szerinti törvényszék előtt indíthat peres eljárást. A törvényszékek elérhetőségét itt találja meg: https://birosag.hu/torvenyszekek).

Tiszalök, 2018. május 25.