Szakmai képzés az "új" rendszerben

A szakmai képzés a "régi" "B" körös képzés "utódának" tekinthető.

Az "új" rendszerben a szakmai képzés a szakképzés egyik formája.

Szakképesítés megszerzésére készít fel.

A megszerezhető szakképesítés kimeneti követelményei programkövetelményben vannak meghatározva. A programkövetelmények nyilvánosak, az ITM honlapján kerülnek közzétételre. Programkövetelmény nyilvántartásba vételére bárki javaslatot tehet. A programkövetelmény nem lehet azonos szakmajegyzékben szereplő szakma képzési és kimeneti követelményekben meghatározott tartalmával. (A szakmajegyzék az OKJ "utódának", a képzési és kimenti követelmények az SZVK-k "utódának" tekinthetők.)

Szakmai képzés a programkövetelményre figyelemmel kidolgozott, felnőttképzési szakértő által előzetesen minősített képzési program alapján folytatható.

Kapcsolódó vizsgát szervezhet: személytanúsító szervezetként akkreditált vizsgaközpont.

Vizsga neve: képesítő vizsga.

Sikeres vizsga után kiállított dokumentum: képesítő bizonyítvány, államilag elismert, önálló végzettségi szintet nem biztosító szakképesítést tanúsít.