Az engedélyezési kérelem tartalma

 • a felnőttképző neve, székhelye,
 • levelezési cím, telefonszám, faxszám, elektronikus levelezési cím,
 • képviseletre jogosult személy családi és utóneve, születési hely, idő, anyja neve, állampolgárság, a képviseleti jog kezdetének időpontja,
 • cégjegyzékszám vagy nyilvántartását vezető bíróság, hatóság vagy szerv megnevezése, cégjegyzék- vagy nyilvántartásba vételi szám, egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozó nyilvántartását vezető hatóság megnevezése és nyilvántartásba vételi száma,
 • adószám, oktatási intézmény esetén oktatási azonosító szám,
 • a felnőttképzési tevékenység végzésére irányuló szándék konkrét megjelölése,
 • a szakmai vezető családi és utóneve, születési helye, ideje, anyja neve, állampolgársága, egyetemi vagy főiskolai végzettségét, pedagógiai vagy andragógiai szakképzettségét igazoló okiratának száma, és az okiratot kiállító intézmény megnevezése,
 • csatolni kell: az igazgatási szolgáltatási díj megfizetéséről szóló bizonylatot,
 • a szakmai vezető oklevelének másolatát,
 • a vagyoni biztosítékról szóló szerződést,
 • nyilatkozatot, arról, hogy nem áll fenn vele szemben az engedély megszerzését kizáró ok,
 • nyilatkozatot arról, hogy rendelkezik a rendeletben meghatározott (11/2020. Korm. rendelet a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról (link is external)) minőségirányítási rendszerrel,
 • nyilatkozatot arról, hogy biztosítja az ügyfélszolgálati és panaszkezelési rendszer működtetéséhez szükséges feltételeket.