Mi számít felnőttképzési tevékenységnek?

A felnőttképzést érintő jogszabályok változásával kapcsolatban gyakran felmerülő kérdés, hogy mi értelmezhető felnőttképzési tevékenységként, és a felnőttképzési törvény hatálya alá tartozik-e? Ezt minden érintettnek saját felelőssége eldönteni, azonban az alábbiakban néhány szempontot megvizsgálva szeretnénk segítséget nyújtani ehhez a döntéshez.

Jellemző határterületek, akár képzésként is értelmezhető "műfajok":

előadás, workshop, konferencia, meeting, tréning, klub, szakkör, online képzés, stb.

A felnőttképzési törvény definícióiból érdemes kiindulni:

Az 1. § (1) bekezdés ab) pontja alapján a törvény kiterjed a szervezett célirányos kompetenciakialakításra és kompetencia-fejlesztésre irányuló, szervezetten megvalósuló oktatásra és képzésre, ami felnőttképzési tevékenység.

Illetve a 2. § 7. pontja szerint a kompetencia: olyan ismeretek, készségek és képességek összessége, amely által a személy egy adott területen képes meghatározott döntésen és a megvalósításon alapuló eredmény elérésére.

Nézzük először sorra a fentebb már említett műfajokat:

Előadás: a Wikipédia alapján a szó jelentése esetünkben: egy tudományos mondanivaló közlése egy hallgatósággal.

Szakmai véleményünk szerint egyetlen előadás nem alkalmas eredmény eléréséhez szükséges ismeretek, különösen nem készségek és képességek kialakítására. Az előadás egy oktatási/képzési folyamat eleme lehet, de egyetlen előadáson történő részvétel önmagában nem tekinthető képzési tevékenységnek, még ha az egy ismeretterjesztő célú előadás is. Ugyanakkor egy szervezett előadássorozat, amelyen jelentkezés alapján, esetleg részvételi díjért lehetséges a részvétel, már lehet képzés.

Workshop: a https://zsidai.com/workshop-jelentese.html honlap alapján a workshop kifejezés jelentése: műhelymunka.

Workshop-ot cégek, munkahelyek, munkahelyi csapatok szoktak szervezni.

Célja egy-egy felmerülő probléma vagy kérdés megoldása, a megoldási lehetőségek csapatban való kidolgozása. A workshop-on a csapat azon tagjai vesznek részt, akik a problémamegoldásban várhatóan szerepet fognak játszani, akik kellő szakértelemmel rendelkeznek hozzá.

A jelzett hely további megállapítása, hogy a workshop-ot gyakran összekeverik az oktatásokkal, képzésekkel és tréningekkel, pedig valójában a céljuk teljesen más.

Szakmai véleményünk szerint ezzel is egyet lehet érteni, egy workshop önmagában nem felnőttképzési tevékenység, ám ez is lehet egy képzési folyamat eleme, akár egyetlen alkalmazott oktatási módszere is.

Konferencia: Összehívott tanácskozás, szakmai összejövetel. Szakmai, tudományos vagy közösségi kérdésekkel foglalkozó értekezlet. https://wikiszotar.hu/ertelmezo-szotar/Konferencia

Egy tanácskozás, illetve értekezlet ugyancsak nem tekinthető képzési tevékenységnek.

Meeting: találkozó, összejövetel, gyűlés, értekezlet. Lásd fentebb.

Klub: vikipédia szerint: Társasági kör; hasonló foglalkozású, érdeklődésű vagy műveltségű embereknek a társadalmi élet, közös szórakozás, ismeretszerzés, sport céljára szolgáló társasága, szervezete.

A klub tehát egy szervezet, a klubfoglalkozás ennek megfelelően a szervezet által megszervezett foglalkozás, ami lehet akár felnőttképzési tevékenység is, de lehet egyéb szórakoztató, hobbi rendezvény is.

Szakkör: foglalkozás, önképzőkör (https://szinonimak.hu/szakk%C3%B6r-szinonima )

Az önképzést (autodidakta tanulás) nem lehet szervezett felnőttképzési tevékenységnek nevezni megítélésem szerint. És itt kapcsolódik a következő, aktuális fogalom:

Online oktatás, képzés: ha valaki hozzáférést értékesít egy online oktatóprogramhoz, de semmiféle emberi beavatkozás a tanulás folyamatába nem történik, kizárólag az oktató szoftver önálló használatát vásárolta meg valaki, az csupán autodidakta tanulás, önképzés, ami nem felnőttképzési tevékenység. Olyan, mintha szakkönyvet (munkafüzetet) venne valaki, kedvére olvasgatná, kitöltené, azaz önállóan, de nem szervezetten tanulna.

Tréning: bizonyos gyakorlatok, illetve ezek végeztetése valakivel, hogy hozzáértőbbé váljon; képzés, gyakorlat, gyakorlatozás. https://wikiszotar.hu/ertelmezo-szotar/Tréning. Ez bizony már képzés is lehet.

További mérlegelési szempontok:

  • A tevékenység megnevezése önmagában nem perdöntő, annak jellege, célja, tartalma, lebonyolítása lehet inkább a döntő.
  • Ugyancsak nem döntő tényező az sem, hogy esetleg csak egyetlen alkalommal történik a tevékenység, ez még nem zárja ki annak képzés jellegét. Gyakoriak az egynapos képzések, továbbképzések, amelyek alkalmasak bizonyos kompetenciák kialakítására, ez is a céljuk.
  • Ha valamiféle tudásméréssel, vizsgával zárul a tevékenység, akkor bizonyos, hogy képzésről van szó, hiszen mérik annak eredményét, azaz a résztvevők eredményességét egy bizonyos területen.
  • De ha nem zárul tudásméréssel, az sem döntő önmagában, ilyen esetben a tevékenység kimondott vagy ki nem mondott, vagy más módon kikövetkeztethető célja lehet a döntő. Ha ez a levezethető cél valamilyen új ismeret, készség vagy képesség elsajátítása, egyértelműen képzésről beszélünk, függetlenül attól, hogy vizsgával zárul-e.
  • Ha a képzés teljesítéséről dokumentum (tanúsítvány) kerül kiállításra, egyértelmű a dolog. Ha egy részvételi igazolást kap a résztvevő, az is azt sugallja, hogy a részvétel célirányos volt, valaminek az elsajátítására, alapos megismerésére irányult. Egy emlékplakett ugyanakkor ezt nem sugallja, az csak reprezentációs jellegű dokumentum, vagy tárgy.

Reméljük, sikerült néhány támpontot adni a felnőttképzési tevékenység behatárolásához!