Engedély alapján működő intézmények

Kötelező ENGEDÉLYT SZEREZNI az alábbi képzési tevékenységek megkezdése előtt:

  • RÉSZSZAKMÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKMAI OKTATÁS TANFOLYAMI KERETEK KÖZÖTT,
  • SZAKMAI KÉPZÉS TANFOLYAMI KERETEK KÖZÖTT,
  • TÁMOGATOTT ("pályázatos") KÜLSŐ KÉPZÉS

Az "új" rendszerben a "régivel" ellentétben

NEM A KÉPZÉSEKET, HANEM AZ INTÉZMÉNYT KELL ENGEDÉLYEZTETNI.


Az engedély feltételei:

 • minőségirányítási rendszer (MIR)
 • ügyfélszolgálati és panaszkezelési rendszer működéséhez szükséges feltételek
 • vagyoni biztosíték
 • tevékenységek között az oktatás vagy képzés szerepel

Az eljárások típusai:

 • kérelem engedély megadására vagy
 • kérelem engedély módosítására

Az eljárások online módon működnek, díjkötelesek, az engedélyezési eljárás járhat kirendelt szakértők által lefolytatott hatósági szemlével.

A hatóság elektronikus nyilvántartást vezet a felnőttképzőkről.


Az engedélyezett felnőttképzők működése, tájékoztatás, adatszolgáltatás, dokumentálás:

 • online adatszolgáltatás a képzésekről (a képzés megnevezése, jellege, helye, óraszáma, első képzési napja és befejezésének tervezett időpontja, létszám; az adatszolgáltatási kötelezettségnek legkésőbb a képzés megkezdését, az adatokban bekövetkezett változás esetén legkésőbb az adatváltozás keletkezését követő harmadik munkanapig kell eleget tenni)
 • felnőttképzési szerződés
 • előírt személyes adatok kezelése
 • tanúsítvány kiállítása a képzés elvégzéséről a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerében
 • OSAP statisztikai adatszolgáltatás

A működtetés eddig azonos a "bejelentéses" képzésekkel.

További kötelezettségek:

 • további kötelező adatszolgáltatás: a képzési díj és annak költségviselője; résztvevők iskolai, korcsoportos és nem szerinti megoszlása; ha a képzés államilag elismert szakképzettségre, illetve szakképesítésre készít fel - a képzésben részt vevő személy természetes személyazonosító adatai, lakcíme, elektronikus levelezési címe, valamint adóazonosító jele és - ha azzal rendelkezik - oktatási azonosító száma
 • felnőttképzési szakértő által előzetesen minősített, az Fktv-ben előírt tartalmú képzési program, a minősített képzési program feltöltése az adatszolgáltatási rendszerbe
 • előírt személyi és tárgyi feltételek
 • a jelentkező kérésére előzetes tudásmérés
 • dokumentálás:
  • bekapcsolódás feltételei,
  • bemeneti komp. mérés, előzetes tudásmérés, ha releváns
  • felnőttképzési szerződések
  • jelenléti ívek a kontakt órákról, elektronikus úton folytatott felkészítést, ellenőrzést igazoló dokumentumok
  • megvalósítást igazoló dokumentumok
  • személyi és tárgyi feltételek - eredeti szerződések
  • oktatók dokumentumai
 • MIR működtetése (ennek részeként ügyfélszolgálati, panaszkezelési és oktatói minősítési rendszert kell működtetni, gondoskodni kell a résztvevői elégedettségmérésről)
 • MIR külső értékelése

Szigorú ellenőrzés, szabálysértés esetén súlyos jogkövetkezmények.


További információk és esetleges pontosítás az "új" felnőttképzési rendszer részleteit szabályozó kormányrendeletek kihirdetése után...