Képzési programok előminősítése

2021.03.15

Vállalom az általam elkészített vagy már kész képzési programok szakértését, előzetes minősítését az új jogszabályoknak megfelelően.

A szakértői elvárások a következők az előzetes minősítés során:

  • a képzési program tartalma megfelel-e az Fktv.-ben foglaltaknak,
  • a képzési programban meghatározott tartalommal, feltételekkel és módon, valamint a képzéssel érintett célcsoport számára megszerezhetőek-e a programban megjelölt kompetenciák.

Az előminősítés folyamata a nem általam készített képzési programok esetében:

  1. a képzési program ellenőrzése, hogy megfelel-e a Fktv.-ben előírt követelményeknek,
  2. az esetleges hibák javítása, javaslat tétel a készítő felé a módosításokra a törvényben meghatározottak szerint,
  3. a javítás, módosítás után elkészítem a szakértői véleményemet és elvégzem az előminősítést.

Az előminősítés árai a díjazás menüpontban.