Szigorodott a programkövetelmények nyilvántartásba vétele!

Új eljárásrend!

A megjelent 7/2022. (III. 11.) ITM rendelet értelmében:
 • a) nyilvántartásba vétele iránti eljárás igazgatási szolgáltatási díja 214 000 forint,
 • b) módosítása és törlése iránti eljárás igazgatási szolgáltatási díja 71 000 forint.

A rendelet 2022.04.11-én lép életbe, tehát ez után a benyújtáskor már meg kell fizetni az eljárás díját!


2022. február 18-án újra frissült a programkövetelmények listája

Kigyűjtöttem a 2022-ben megjelent új programkövetelményeket, dátum szerint:

 • Kutya-fizioterapeuta (2022.01.18.)
 • Szövettenyésztő (2022.01.18.)

 • Vertikális kertész (2022.01.18.)

 • Sportedző (tájékozódási futás sportágban) (2022.02.17.)

 • Sportoktató (tájékozódási futás sportágban) (2022.02.17.)

 • Tánc instruktor (Latin tánc szakirány) (2022.02.17.)

 • Tánc instruktor (Show és színpadi tánc szakirány) (2022.02.17.)

 • Tánc instruktor (Street dance/utcai tánc szakirány) (2022.02.17.)

 • Tánc instruktor (Tánciskola szakirány) (2022.02.17.)

 • Élelmezésvezető (2022.02.17.)

 • Vasúti pályafenntartó szakember (2022.02.17.)

 • Középfeszültségű kábelszerelő (2022.02.02.)
 • Online tartalomgyártó (2022.02.02.)

 • Kőszobrász (2022.02.02.)

 • Tárolótartály és nyomástartó berendezés javító, karbantartó(2022.02.02.)
 • Koncert és televízió műsor világosító (2022.01.13.)

 • Live stream mozgóképtartalom-gyártó (2022.01.13.)

 • Képzett segédápoló (2022.01.10.)

Az alábbi linken elérhetők a programkövetelmények teljes listája

Megjelent a Pest Megyei Kormányhivatal 2022- évi ellenőrzési terve!
 • Az előző évekhez hasonlóan az idén is előzetes és nyilvános terv alapján ellenőrzik az engedéllyel rendelkező felnőttképző intézményeket.
 • Az ellenőrzés arra irányul, hogy az intézmény a működését a jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelően végzi-e?
 • Az ellenőrzést kéttagú szakértői bizottság és egy hatósági ellenőr végzi.
 • A szakértői vizsgálat kiterjed a dokumentumok elemzésére, a nyilvántartás adatainak ellenőrzésére a FIR-ben, FAR-ban.

Év értékelés

Ami számomra fontos!

Minőség

Elégedettség

Partnerség

MÓDOSULT A 11/2020-AS KORMÁNYRENDELET 

A 11/2020 kormányrendelet módosítása

Magyar Közlöny 224-es számában olvasható!

Rövid összefoglaló:

 • a vagyoni biztosíték árbevételi jelentésénél egyértelművé vált, hogy csak az engedélyezett képzési tevékenységre vonatkozik, 
 • a minőségirányítási eljárásoknál megszűnik a duplikáció a felnőttképző nyilvánossága tekintetében, 
 • a képzésben részt vevő személyes jelenlétét nem igénylő kontaktórás foglalkozás (pl. online Zoom, Meet, stb. óra) vagy nem kontaktórás foglalkozás esetén a haladási naplónak az alábbiakat kell tartalmaznia "a képzés résztvevőjének nevét, valamint a részvétel elektronikus dokumentummal való igazolását vagy a résztvevők listájáról készült képernyőfotót"
 • megszűnik a képzési program sérülésmentes szétválasztásának szigorú előírása, elég lesz az oldalankénti szakértői aláírás, úgy mint rég, 
 • már nem úgy szerepel a rendeletben, hogy akkor kell feltüntetni a felnőttképzési szerződésben a vizsgadíjat, javító- és pótlóvizsga díjának - mértékét és fizetésének módját, ha a képzéshez jogszabályban meghatározottak szerint vizsga kapcsolódik, hanem akkor ha "a képzéshez vizsga kapcsolódik, és a vizsga megszervezésére a felnőttképző jogosult",
 • a felnőttképzési szerződésre vonatkozóan egyértelművé vált, hogy a képzési díjon felül a mulasztott foglalkozás pótlásáért, illetve a sikertelen vizsga megismétléséért megállapíthat díjazást a felnőttképző,
 • 2022. július 1-től felnőttképzési szakértők már csak olyan képzési programokat minősíthetnek, amelyek a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési honlapján közzétett Útmutató alapján a szakterületükbe tartoznak.

Megjelent a gépkezelők új Tanterv és vizsgakövetelménye 

Nagyon vártuk!

2021.11.05-én megjelent a közúti közlekedési ágazatban használt gépek kezelőinek képzéséről szóló 54/2021. (XI. 5.) ITM rendelet. E rendelet a kihirdetést követő 30. napon lép hatályba.

Legfontosabb tudnivalók: 

 • 33 db gépcsoport helyett ezentúl 82 db tartozik a hatósági képzésekhez,
 • új gépkategória lépett be, a korábbiak bővültek új gépcsoportokkal,
 • bővül a képzés elméleti tantárgyakkal,
 • szóbeli vizsgaelemek kerülnek a vizsgába (2 általános és 1 gépspecifikus),
 • korábbi szakképesítéssel rendelkezők továbbra is csak gyakorlati vizsgával megszerezhetik a képesítést,
 • megváltozik a kiállított jogosítvány mintája,
 • megváltozik a vizsgabiztosi díjazás,
 • képzést szaktanfolyami képzési engedéllyel rendelkező szervezet végezhet,

Digitális tananyag a megújuló felnőttképzésről  

Ipar 4.0 és a digitalizáció jegyében

A felnőttképzés megújítását segítő digitális (e-learning) tananyag került kidolgozásra a IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. a "Felnőttképzési irányítási modell kialakításának támogatása (NFA-KA-ITM-24/2019)" tárgyú program keretében.

Célja, hogy közérthetően és átlátható struktúrában mutassa be a felnőttképzési rendszer megújítását, ezzel támogatva a piaci szereplőket a megújult jogszabályi környezethez történő alkalmazkodásban. Ennek keretében az egyes fejezetek:

 • segítenek eligazodni a jogszabályokban bekövetkezett változásokban és azok helyes alkalmazásában;
 • végig vezetik az érdeklődőket az új adatszolgáltatási rendszer folyamatain;
 • tájékoztatást nyújtanak az új vizsgáztatási rendszer működéséről; valamint
 • tartalmaznak egy "gyakori kérdések és válaszok" gyűjteményt, ahol az érdeklődők célzottan is megkereshetik az őket érintő válaszokat.

A megújuló felnőttképzésről és annak átalakításáról szóló digitális tananyag egyszerű regisztrációt követően ingyenesen bárki számára elérhető a Nexius rendszerben.

Forrás: IKK, IFKA Közhasznú Nonprofit Kft.

Amíg nem működnek a vizsgaközpontok, addig az Innovatív Képzéstámogató Központ Zrt. (IKK) szervezi a képesítő vizsgákat

Az adott Programkövetelményhez kapcsolódó vizsgára való jelentkezést a "Vizsgajelentkezés" gomb megnyomásával tudja megkezdeni. A gomb megnyomását követően megjelenik egy jelentkezési felület, amit kérjük nagyon pontosan töltsön ki. Mielőtt azonban a kitöltést elkezdi, kérjük, figyelmesen olvassa el a Kitöltési Útmutatót, a Vizsgaszabályzatot és az Adatkezelési tájékoztatót!

Az érvényes jelentkezéshez a Vizsgaszabályzatot és az Adatkezelési tájékoztatót minden esetben el kell fogadnia.

Ezúton tájékoztatjuk, hogy a képesítő vizsga bejelentésére az alábbi formanyomtatványt kell használni szakképesítésenként, amely letölthető innen.

Kitöltés után a vizsgaigény bejelentő lapot elektronikusan .xlsx, valamint .pdf formátumban is kérjük visszaküldeni a vizsgakozpont@ikk.hu címre.

2021.06.15. az árbevételi jelentés beadásának határideje!

Az engedély alapján felnőttképzési tevékenységet folytató intézményekre!

A 11/2020-as Kormányrendelet 2 § (2) bekezdése értelmében:

" A felnőttképző köteles minden üzleti év fordulónapját követő hatodik hónap tizenötödik napjáig a megelőző évi árbevétel összegét a felnőttképzési államigazgatási szerv részére bejelenteni, és igazolni azt, hogy rendelkezik meghatározott mértékű vagyoni biztosítékkal."

Az árbevétel jelentési kötelezettséget azon engedéllyel rendelkező képzőknek kell teljesíteni, akik 2020-ban szerezték meg az engedélyüket.

A bejlentést a FAR felületen lehet kitölteni.

Ha 2020-ban még nem folytatott képzést engedély alapján, vagyis 0 Ft volt az árbevétele, akkor is be kell jelenteni, 0 Ft-ot kell az összeghez írni !

 Csatolni kell a dokumentum csatolása részben a vagyoni biztosítékról szóló szerződést is, a jogszabályban előírtaknak megfelelően:

"A felnőttképző üzleti évét megelőző évnek a felnőttképzési tevékenységből származó nettó árbevétele 2%-a, de legalább egymillió forint."

A bejelentéssel rendelkező képzőket ez nem érinti!

Azok a képzők akik rendelkeztek engedéllyel 2020 előtt azoknak a hagyományos módon, az alábbi linken elérhető formanyomtatványon kell ezt teljesíteni:

Megszünt az OSAP adatszolgáltatás 2021.04.01-től

A "régi" engedélyes képzéseknél nem lehet és nem is kell 2021. 04. 01-től adatot szolgáltatni az OSAP felületen.

A Pest Megyei Kormányhivatal az OSAP adatfeltöltési lehetőséget megszüntette arra való indoklással, hogy a felnőttképzési törvényből kikerült aképzők statisztikai adatszolgáltatási kötelezettsége.

Szakértői tevékenységem

Az év végén az új évhez közeledve érdemes visszatekinteni, az elmúlt időszak eredményeire.

Vállalom az általam elkészített vagy már kész képzési programok szakértését, előzetes minősítését az új jogszabályoknak megfelelően.

Bővült szakértői munkáim


 • Programkövetelmények készítése
 • Vizsgaközpontok akkreditációjának előkészítése
 • Duális képzőhelyek nyilvántatásának előkészítése, minőségi követelményeinek kidolgozása

A részletekért keressen a Kapcsolatok menüpontban!

Hullám az óceánon online 2. konferencia!

Megjelentek az új programkövetelmények 24 irányon/területen. (2021.01.08.)

Kivonat az ITM január 06-i közleményéből, amely az ikk.hu oldalon található

A felnőttképzési szabályozás további jelentős egyszerűsítése azt a célt szolgálja, hogy minél kevesebb időt vegyen igénybe a képzésekkel kapcsolatos adminisztráció.


A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvényt (a továbbiakban: Fktv.)

 • a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2020. évi CLXVIII. törvény és
 • a felsőoktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2020. évi CXLVIII.törvény módosítja

A törvény hatálya

Fktv. 1. §

A módosítás egyérteműsíti, de tartalmában nem változtatja, a törvény hatályát. A módosítás alapján a felnőttképzési tevékenység akkor tartozik az Fktv. hatálya alá, ha azt a felnőttképző

 1. üzletszerű gazdasági tevékenység keretében,
 2. -a belső képzés kivételével -ingyenesen és a képzésben részt vevő személyekről a felnőttképző által e törvénnyel összhangban, egyedi azonosításra és annak ellenőrizhetőségére alkalmas módon, bármilyen formában vezetett nyilvántartás mellett, vagy
 3. belső képzésként folytathatja.
Üzletszerű gazdasági tevékenységnek minősül valamely tevékenység saját gazdasági kockázatvállalás mellett, független felek között, ellenérték megszerzésére irányuló vagy azt eredményező, rendszeres jelleggel történő folytatása. Ez a meghatározás a következő három feltételt foglaljamagába:
 • a rendszeresség, amely a tevékenység végzésének tartós és többszöri megvalósulását jelenti,
 • saját gazdasági kockázatvállalás mellett ellenérték elérése vagy az arra való irányultság. (E feltétel tekintetében lényegtelen, hogy maga a tevékenység ténylegesen jövedelmező-e, az elért ellenérték önmagában megalapozza a tevékenység ilyen megítélését.),
 • a tevékenység független formában történő végzése, ha a felek között nincs irányítási viszony, vagyis egyik fél sincs a másik féllel szemben alárendelt helyzetben a tevékenység végzése eredményének, díjazásának, valamint egyéb feltételeinek és körülményeinek meghatározásában.
Üzletszerű gazdasági tevékenységnek minősül valamely tevékenység saját gazdasági kockázatvállalás mellett, független felek között, ellenérték megszerzésére irányuló vagy azt eredményező, rendszeres jelleggel történő folytatása. Ez a meghatározás a következő három feltételt foglaljamagába:

Fontos!

A nyereség-és jövedelemszerzésre irányultság hiányában is fennáll a törvény hatálya alá tartozás abban az esetben, ha a felnőttképzési tevékenység végzése bár ingyenesen, de a képzésben részt vevő személyek nyilvántartása mellett történik.

Nyilvántartás alatt bármilyen formában (papír alapon vagy elektronikusan) vezetett regisztert kell érteni, aminek célja a benne tárolt adatok számontartása, illetve a visszakeresésének megkönnyítése. Ilyen pl. a jelenléti ív, az oktatásra, képzésre történő regisztáció adatlapja, ha természetes személyazonosító adatai alapján egyedi azonosításra és annak ellenőrizhetőségére alkalmas, vagyis az alapján a képzésben részt vevő személyegyértelműen beazonosítható.

Fktv. 2. §

A belső képzés fogalma továbbra is a munkáltató által saját, beszállítói, illetve partner-vagy kapcsolódó vállalkozásai foglalkoztatottjai részére történő oktatás, képzés megszervezését jelenti.

A módosítás ugyanakkor egyértelművé teszi, hogy az ilyen felnőttképzési tevékenységet a munkáltató nem üzletszerű gazdasági tevékenysége keretében végzi és a 6 óra időtartamot el nem érő belső képzések kikerülnek az Fktv. hatálya alól (a jogszabály alapján szervezett oktatás, képzés, vagy ennek korábbi megnevezése szerint a hatósági képzéskivételével).

Fontos változás, hogy kikerülnek a törvény hatálya alól az olyan munkavédelmi és tűzvédelmi képzések, amiket a munkáltatónak törvény alapján kell a munkavállalói számára biztosítania.Ezáltal az olyan munkavállalók, akik csak ilyen oktatásokat, képzéseket szerveznek (és más felnőttképzési tevékenységet nem végeznek), nem tartoznak a törvény hatálya alá, így bejelentési kötelezettségük sincs.

A felnőttképző adatszolgáltatási kötelezettsége

  Fktv. 15. §

  A módosítás a felnőttképző adatszolgáltatási kötelezettségének tartalmát egyszerűsíti, csökkenti az adatszolgáltatással érintett -elsősorban személyes -adatok körét.

  A módosítás emellett egységes szabályozást vezet be a bejelentés, illetve az engedély alapján folytatott felnőttképzési tevékenységre vonatkozóan is. Az adatszolgáltatás keretében -a felnőttképzési tevékenység jellegétől függetlenül -a következő adatokat kell a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerébenrögzíteni:

  • az oktatással, képzéssel kapcsolatban:
  • az oktatás, képzés megnevezése, jellege, helye, óraszáma, első képzési napja és -a zárt rendszerű elektronikus távoktatáskeretében megvalósuló képzés kivételével -befejezésének tervezett időpontja,
  • a képzési díj mértéke és annak költségviselőjének megjelölése,
  • a képzésben részt vevő személyekkel kapcsolatban:
  • természetes személyazonosító adatok (családi és utóneve, születési családi és utóneve, születési helye és ideje, anyja születési családi és utóneve),oelektronikus levelezési (e-mail) cím,
  • legmagasabb iskolai végzettség.

  Megszűnik a felnőttképzők adatszolgáltatási kötelezettsége a képzésben részt vevő személy:

  • nemére,
  • lakcímére és
  • adóazonosító jelére vonatkozóan.

A felnőttképzés adatszolgáltatási rendszere a természetes személyazonosító adatok rögzítését követően azok pontosságát ellenőrzi, ezáltal biztosítva az adatszolgáltatás helyességét és támogatva a felnőttképző tevékenységét a tekintetben, hogy saját maga is ellenőrizhesse a képzésben részt vevő személy adatainak valódiságát.

Az adatszolgáltatás tartalmi megfelelőségéért a felnőttképző felel. Ennek megfelelően a hibásan rögzített természetes személyazonosító adatok esetén a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszere figyelmeztetést küld, ami alapján a felnőttképzőnek biztosítani kell a hibás adatok pontosítását. Az adatszolgáltatás akkor tekinthető teljesítettnek, amennyiben a természetes személyazonosító adatok valóságnak megfelelő rögzítésére sor került.

Jelentős könnyítés a felnőttképzők számára, hogy a belső képzések esetében változik az adatszolgáltatás határideje is. A korábbi, a képzés megkezdésének időpontját követő három nap helyett, az adatszolgáltatást annak a negyedévnek az utolsó napjáig kell teljesíteni, amelyikbe a belső képzés befejezésének időpontja esik.

Figyelemmel a felnőttképzők adminisztratív terheinek további csökkentésére, a módosítás a megszünteti a felnőttképzők Országos Statisztikai Adatfelvételi Program keretében történő külön adatszolgáltatási kötelezettséget is. Ennek indoka, hogy a felnőttképzési Fktv. 15. § 44 rendszermegújítása során valamennyi -az ágazat irányítása és a pályakövetési rendszerhez szükséges -adatkör beépítésre került a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerébe, így azok a továbbiakban is rendelkezésre állnak és statisztikai célra felhasználhatók.

   A felnőttképző adatkezelése

   Fktv. 21.§

   A módosítást követően az Fktv. -az adatszolgáltatási kötelezettség megváltozásával összefüggésben -meghatározza a felnőttképző által -a képzés lebonyolítása érdekében -kötelezően kezelendő adatok körét.

   • Ez alapján a felnőttképző adatkezelésének jogalapja az Fktv. 21. § (1) bekezdése a következő adatok tekintetében (a 15. §-ban szereplő adatszolgáltatási kötelezettség adatkörével megegyezően)a képzésben részt vevő személy esetében
   • a természetes személyazonosító adatok (családi és utóneve, születési családi és utóneve, születési helye és ideje, anyja születési családi és utóneve)és -az oktatási azonosító szám kiadásával összefüggésben -az oktatási azonosító szám (részletesen ld. alább),
   • elektronikus levelezési (e-mail) cím,
   • legmagasabb iskolai végzettségére vonatkozó adat,
   • a képzésselösszefüggő adatok esetében -amennyiben a képzés megszervezése szempontjából releváns-a képzésben részt vevő személy
   • legmagasabb iskolai végzettsége, szakképesítése, szakképzettsége és idegennyelv-ismerete,
   • a képzésbe történő belépésének és a képzés elvégzésének, illetve a képzés elvégzése hiányában a képzésből történő kilépésének adata,
   • a képzés során történő értékelése és minősítése,
   • a képzéssel összefüggő fizetési kötelezettsége és az igénybe vett képzési hitel adata. 

  A fentiek alapján a kötelező adatkezelés nem terjed ki a továbbiakban a képzésben részt vevő személy:

  • nemének,
  • állampolgárságának,
  • lakcímének,
  • levelezési címének,
  • telefonszámának,
  • társadalombiztosítási azonosító jelének,
  • adóazonosító jelének kezelésére.

Minden más adat tekintetében, ha annak célhozkötöttsége fennáll, a felnőttképzőnek saját jogalapot kell biztosítaniaz adatkezelés jogszerűségére. Ezt a jogalapot megteremtheti a felnőttképzési szerződés vagy az önkéntes hozzájárulás is.

Az oktatási azonosító számot a felnőttképzőnek a következők szerint kell kezelnie. Ha a képzésben részt vevő személy

 • már rendelkezik oktatási azonosító számmal, a természetes személyazonosító adatoknak a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerébe történő rögzítését követően azt a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszere az Oktatási Hivatal adatközlése alapján a képzésben részt vevő személyhez kapcsoltan megjelenítia FAR-ban, azzal a felnőttképzőnek további teendője nincs,
 • nem rendelkezik oktatási azonosító számmal, annak kiadását a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszere útján kell a felnőttképzőnek az Oktatási Hivataltól igényelnie és a kiadott oktatási azonosító számról tájékoztatia kell a képzésben részt vevő személyt. Az igénylés automatikusan történik a természetes személyazonosító adatok rögzítésével, a kiadott új oktatási azonosító számot a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszere az Oktatási Hivatal adatközlése alapján a képzésben részt vevő személyhez kapcsoltan megjelenítia FAR-ban.

A kifutó rendszerrel összefüggő módosítások

Fktv. 30.§

A kifutó rendszerben végzett felnőttképzési tevékenységhez kapcsolódó adatszolgáltatást 2021. január 1-jétől továbbra is a 2019. december 31-én hatályos szabályok szerinti tartalommal és módon a https://kr.mer.gov.hu/honlapon keresztül kell teljesíteni.

Szakértői tevékenységem

Segítségnyújtás az új jogszabályi működésben

Bejelentések előkészítése

Elvégzem a regisztrációt a Felnőttképzés Adatszolgáltatási Rendszerében(FAR), menedzselem a képzések bejelentését figyelve a jogszabályi megfelelésre.

A szükséges bizonylatok feltöltése (cégkivonat, székhely, telephely igazoló dokumentumok, eljárási díj befizetését igazoló elismervény, stb.),

OSAP 1665 statisztikai online felület működtetése

Engedélyezési eljárás lebonyolítása

Vállalom az engedélyezési eljárás teljeskörű lebonyolítását.

Az engedélyezési felület menedzselését, a szükséges dokumentumok beszerzését, elkészítését, szakmai vezető, vagyoni biztosíték megfelelőség biztosítása.

A képzési dokumentáció biztosítása, jelentkezési lap, szerződések, jelenléti ív, stb.

Minőségirányítási rendszer biztosítása.

Kérjen segítséget, árajánlatot: 06 30 830 6989, benyuszt@gmail.com

Online foglalás

Foglalj időpontot időben. A foglalásod e-mailben igazoljuk vissza.

Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszer (FAR)


A felnőttképzők ebben a rendszerben kezdeményezhetik 2020. szeptember 1. után folytatható felnőttképzési tevékenység bejelentését és engedélyezését.
A felülethez használatához személyes regisztráció szükséges.
Ezt követően nyílik lehetőség a felnőttképző adatainak megadására, illetve a szükséges dokumentumok feltöltésére.

A bejelentés és a felnőttképzési engedély benyújtásához általános tételű eljárási illetéket kell fizetni, melynek összege mindkét esetben 3.000 Ft.

Legyél te az első, aki értesül az újdonságokról!


Képzési programok készítése, szakértése

Szakértői területek

mezőgazdaság

gépészet

oktatás

szociális szolgáltatások szakmacsoport


Szolgáltatás megrendelése

Kérjük, add meg adataid és a lehető leghamarabb felvesszük veled a kapcsolatot.

Referenciák

Amagro Duo Kft.
Amagro Duo Kft.

Benyusz Tamás felnőttképzési szakértelme, gyakorlati tudása, emberközpontú és problémaérzékeny látásmódja (minden túlzás nélkül) egyedülálló a felnőttképzés területén. Mindenre kiterjedő tervező munkája nagy segítség lehet a már felnőttképzési gyakorlattal rendelkező intézmények számára, éppen úgy, mint az újonnan induló szervezeteknek. Jogszabályi jártassága, módszertani ismerete kimagasló, ennek köszönhetően a nevével fémjelzett eljárások sikerre vannak ítélve. Magas szintű szakmai elhivatottsága mellett nem elhanyagolható partnerközpontú szemlélete, feladataiban eggyé válik a megbízó szervezettel, érdekeit messzemenőkig képviseli, az adott felnőttképzési intézményre szinte sajátjaként tekint. Több évtizedes szakmai pályafutásom alatt kevés ilyen szakemberrel találkoztam, ennek tükrében csak ajánlani tudom minden felnőttképzéssel foglalkozó szervezet számára.

Dr. Danyi Gyula, PhD.egyetemi docens,

a Neveléstudomány (PhD.) Doktora (ELTE),

a Távoktatási Intézet főigazgatója


"Felnőttképzési tevékenységünk engedélyeztetési eljárását 2016 nyarán indítottuk.

Az eljárás különböző szakaszaiban és a képzési programok szakértésében Benyusz Tamás segítségét vettük igénybe. Szakmai tudása, többéves szakmai tapasztalata, felkészültsége, a jogszabályok naprakész ismerete, segítőkészsége nagyban hozzájárult sikeres és eredményes munkánkhoz, melyet ezúton is köszönünk.

Az azóta eltelt időszakban többször bővítettük képzéseink körét tanácsai segítségével, mindemellett a mindennapi munka során felvetődő gyakorlati problémák orvosolásában is tud egyértelmű, korrekt választ adni."

                                          Bajuszné Ibolya

szakmai vezető

Amagro Duo Kft.

Nyíregyháza

Hasznos információk


Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal


Jogszabályok

PMKH Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály


Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

Komplex szolgáltatások felnőttképzéssel kapcsolatban

Lépjen kapcsolatba velem!