Hogyan dokumentáljuk a távolléti oktatást?

A 70/2020. Kormányrendelet értelmében

A felnőttképzés kontaktórái helyett csak távolléti oktatás, távoktatás, illetve digitális képzés szervezhető, arra viszont nincs iránymutatás, hogy a dokumentációs kötelezettséget - amelyet egyébként a jelenléti képzésre találtak ki - ebben a helyzetben hogyan kell teljesíteni.

A képzések dokumentálását igen szigorú előírások szabályozzák, különösen az állami finanszírozású képzések esetében. A veszélyhelyzet időszakában, amikor igen súlyos problémákkal kell szembe néznie mindenkinek, bárki mondhatná, hogy nem a képzési dokumentáció megfelelősége tűnik a legnagyobb gondnak.

Egyszerű megoldások

"D" körös képzéseknél

  • Felnőttképzési szerződés - postán kell elküldeni a résztvevőnek az eredeti példányt.

  • Tájékoztató a távolléti, digitális oktatás feltételeiről - a képző nyomtassa ki a tájékoztatót, amelyben a digitális oktatásról szóló tudnivalókat részletesen leírta és megküldte a résztvevőknek (melyik programot kell használni, linkek, mikor, mit kell csinálni stb.).

  • Jelenléti ív - jelenléti ív helyett például képernyőfelvételt kell készíteni, amelyen látszik, ki "van bent" az online térben.
  • Haladási napló - az oktató papír-alapon tartja nyilván a tanórai haladást, vezeti a hiányzásokat is.

  • Vizsgáztatás - korszerű online formában, amelyen beazonosítható, ki a beküldő (például classroom, Zoom, stb. ) vagy akár e-mail-ben kiküldött feladatok, e-mailben visszaküldött megoldások).
  • Elégedettségmérő kérdőív - elektronikusan is megoldható (például Google-űrlappal (link is external), amely alkalmas anonim válaszadásra is).

  • Tanúsítvány vagy részvételi igazolás átvétele - elvileg a tértivevényes postai küldemény lenne a kézenfekvő megoldás, de sajnos, előfordul, hogy már ezeket is csak bedobják a postaládába aláírás nélkül. Így most javasolt a szkennelt dokumentum elektronikus elküldése, és a résztevő visszaigazolása (például válasz e-mail-ben) arról, hogy a tanúsítványt vagy részvételi igazolást megkapta. Természetesen az elektronikusan hitelesített, e-tanúsítvány, vagy e-igazolás a legjobb, már amennyiben nincs más előírás egyéb formátumú okmány használatára.

Megjelent a Magyar Közlönyben a felnőttképzésre vonatkozó rendkívüli (70/2020-as) kormányrendelet a járványhelyzetre

1. § A felnőttképzésben
a) a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 2. § 8. pontja szerinti kontaktórás képzés nem tartható, és
b) szakmai vizsga nem szervezhető.
2. § (1) A veszélyhelyzet időtartama alatt a képzés - a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló
1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 14. § (1) bekezdése, valamint 14/A. §-a szerinti képzéseket kivéve -
kizárólag távolléti oktatásban, távoktatás formájában, digitális képzésként szervezhető meg abban az esetben is, ha
azt jogszabály, támogatási szerződés, felnőttképzési szerződés, támogatói okirat vagy képzési program egyébként
nem teszi lehetővé.
(2) A képzésben részt vevő személynek a veszélyhelyzet kihirdetése és e rendelet hatálybalépése közötti kontaktóráról
való hiányzása igazoltnak minősül, továbbá személyes jelenlétként kell figyelembe venni a képzésben részt vevő
személy e rendelet alapján távoktatásban történő részvételét.

A Magyar Közlöny 20. számában

https://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK20020.pdf megjelentek a
szakképzési törvényhez, valamint a felnőttképzési törvényhez
kapcsolódó végrehajtási rendeletek:

* 11/2020. Korm.rendelet A felnőttképzésről szóló törvény
végrehajtásáról,

* 12/2020. Korm.rendelet A szakképzésről szóló törvény
végrehatásáról.A jogszabály a szakképzési államigazgatási szervként a Nemzeti
Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalt (NSZFH) jelöli ki, a
felnőttképzési államigazgatási szerv pedig továbbra is Pest Megyei
Kormányhivatal (PMKH) marad.

2020.09.01-től minden iskolarendszeren kívüli képzés a felnőttképzési törvény hatálya alá (is) tartozik.

2020-ban a felnőttképzés fokozatosan alakul át, az átmeneti időszakban a "régi" rendszer szerint folytatott engedélyezett képzések kivezetésre kerülnek és életbe lép az "új" rendszer, mely szerint KÉPZÉSI TEVÉKENYSÉG CSAK BEJELENTÉS VAGY ENGEDÉLY ALAPJÁN VÉGEZHETŐ.

2020.09.01-TŐL SZABADPIACI KÉPZÉSEK MÁR NEM FOLYTATHATÓK! EZEKET ÉS A MÁS JOGSZABÁLY ALAPJÁN FOLYTATOTT - PL. HATÓSÁGI - KÉPZÉSEKET IS BE KELL JELENTENI a felnőttképzési hatósághoz (is). Ez az általános szabály, kivétel csak akkor lehetséges, ha az a bizonyos másik jogszabály ettől eltérően intézkedik. A felnőttképzési hatóság szigorúan ellenőrzi majd a képző intézményeket. A bejelentéshez az adatszolgáltatáson túl egyéb kötelezettségek is tartoznak.

Legyél te az első, aki értesül az újdonságokról!

Itt a módosított felnőttképzési törvény

2020. DECEMBER 31-IG INDÍTHATÓK A JELENLEGI

OKJ-S KÉPZÉSEK


Képzési programok készítése, szakértése

Szakértői területek

mezőgazdaság

gépészet

oktatás

szociális szolgáltatások szakmacsoport

"D" képzési kör

Szolgáltatás megrendelése

Kérjük, add meg adataid és a lehető leghamarabb felvesszük veled a kapcsolatot.

Referenciák

Amagro Duo Kft.
Amagro Duo Kft.

Benyusz Tamás felnőttképzési szakértelme, gyakorlati tudása, emberközpontú és problémaérzékeny látásmódja (minden túlzás nélkül) egyedülálló a felnőttképzés területén. Mindenre kiterjedő tervező munkája nagy segítség lehet a már felnőttképzési gyakorlattal rendelkező intézmények számára, éppen úgy, mint az újonnan induló szervezeteknek. Jogszabályi jártassága, módszertani ismerete kimagasló, ennek köszönhetően a nevével fémjelzett eljárások sikerre vannak ítélve. Magas szintű szakmai elhivatottsága mellett nem elhanyagolható partnerközpontú szemlélete, feladataiban eggyé válik a megbízó szervezettel, érdekeit messzemenőkig képviseli, az adott felnőttképzési intézményre szinte sajátjaként tekint. Több évtizedes szakmai pályafutásom alatt kevés ilyen szakemberrel találkoztam, ennek tükrében csak ajánlani tudom minden felnőttképzéssel foglalkozó szervezet számára.

Dr. Danyi Gyula, PhD.egyetemi docens,

a Neveléstudomány (PhD.) Doktora (ELTE),

a Távoktatási Intézet főigazgatója


"Felnőttképzési tevékenységünk engedélyeztetési eljárását 2016 nyarán indítottuk.

Az eljárás különböző szakaszaiban és a képzési programok szakértésében Benyusz Tamás segítségét vettük igénybe. Szakmai tudása, többéves szakmai tapasztalata, felkészültsége, a jogszabályok naprakész ismerete, segítőkészsége nagyban hozzájárult sikeres és eredményes munkánkhoz, melyet ezúton is köszönünk.

Az azóta eltelt időszakban többször bővítettük képzéseink körét tanácsai segítségével, mindemellett a mindennapi munka során felvetődő gyakorlati problémák orvosolásában is tud egyértelmű, korrekt választ adni."

                                          Bajuszné Ibolya

szakmai vezető

Amagro Duo Kft.

Nyíregyháza

Hasznos információk


Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal


Jogszabályok

PMKH Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály


Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

Komplex szolgáltatások felnőttképzéssel kapcsolatban

Lépjen kapcsolatba velem!