Szaktanácsadás a felnőttképzésben

Vállalom felnőttképzési intézmények bejelentési és engedélyezési eljárásának lefolytatását. A FAR rendszer regisztrációját és az eljárások elindítását. 

Képzési programok elkészítését, előzetes szakértését.

Vagy csak egyszerűen értelmezni, mi számít felnőttképzési tevékenységnek?

Ha nem tud eligazodni a változó jogszabályokban, keressen bizalommal!

+36 30 830 6989

vagy 

írjon üzenetet!

A Pest Vármegyei Kormányhivatal közzétette a 2024. évi ellenőrzési tervét.  

75 felnőttképzési intézmény szerepel az ellenőrzési listán az idén. A kéttagú szakértői bizottság a képzők nyilvántartásában szereplő adatainak a helyességét, illetve a képzések megvalósításával összefüggő dokumentációt vizsgálja.

Fontos, hogy az ellenőrzés során az engedélyezett képzések mellett a bejelentéses képzéseket is vizsgálják, 2 - 2 képzést, melyek között lenni kell, amennyiben van, folyamatban lévő képzésnek is!

A lista letölthető az alábbi linkről:

Ha szüksége van segítségre, keressen!

+36 30 830 6989

Írjon üzenetet!

Változások a FAR-ban!

A Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszer (FAR) 2023. 04. 12-től új funkciókkal bővült:

 • Lehetőség van a képzési díj résztvevőnként történő megadására
 • A résztvevő adatlapján jelezhető a felnőttképzési jogviszony megszűnése
 • A tanúsítvány kiegészült a kiállítás dátumával, valamint lehetőség van az aláírt tanúsítványok tömeges visszatöltésére

A változásokról részletesen a FAR tudásbázisban olvashat itt!

Módosították a felnőttképzési törvényt,

amely 2022.12.20-án hatályba is lépett.

A Kulturális és Innovációs Minisztérium háttér intézménye a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal az alábbi linken ad tájékoztatást a változásról: https://www.nive.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=2395&Itemid=0

A változások értelmezéséhez Jogértelmezési Segédletet-et is kiadtak!

A változás leginkább az engedéllyel rendelkező felnőttképzőket érinti, ott is a támogatással vagy képzési hitellel megvalósuló képzéseket

A Támogatott és képzési hitellel megvalósuló képzések esetén, képzési csoportonként, a képzés ütemezését fel kell tölteni a FAR-ba. (zárt rendszerű elektronikus távoktatás, támogatott belső és támogatott hatósági képzésekre nem vonatkozik!)

Ez 2023. 01. 01-től esedékes, de a tájékoztatóban megjelent kormányzati igazgatási szünetre való tekintettel ez a határidő 2022.01.09.

Minden engedéllyel megvalósuló képzés esetén kötelező:
Képzési program előzetes minősítését végző szakértő nevének, nyilvántartási számának, a minősítés időpontjának rögzítése a FAR-ban. (ez a funkció már elérhető)

Ez vonatkozik a január 1-jén folyamatban lévő engedélyes képzésekre is !

Határidő: 2022. január 4-kén éjfélig! (mert január 01-én hatályos, de itt is érvényes a 3 napos FAR adatszolgáltatási kötelezettség)

Szintén engedélyes képzésekre vonatkozik:

Aláírt tanúsítvány visszatöltése a FAR-ba, az aláírást követő két munkanapon belül!

A személyes jelenlétet nem igénylő kontaktórás és nem kontaktórás foglalkozások esetében a jelenlétet, a képzési tevékenység teljesítését igazoló dokumentumokat kell vezetni. (pl. az egyéni, önálló felkészülés igazolása, értékelésének dokumentálása)

Ami már vonatkozik a bejelentéses képzőkre is:

Megtévesztő hirdetési tartalmak használata:

 • a) hirdetéseiben és tájékoztatóiban nem használhat olyan elnevezést a képzéseire, amely

  aa) megegyezik bármely, a szakképzésről szóló törvény szerinti szakma, részszakma vagy szakképesítés elnevezésével, a 2/A. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott engedély alapján végzett részszakmára felkészítő szakmai oktatás vagy szakmai képzés kivételével,

  ab) megegyezik bármely olyan képzés elnevezésével, amelyet kizárólag a szakképzésről szóló törvény szerinti szakképző intézmény, a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szerinti felsőoktatási intézmény vagy a 2. § 5a. pontjában meghatározott jogszabály alapján szervezett oktatás és képzés esetén az érintett jogszabályban meghatározott felnőttképző szervezhet,

  b) hirdetései és írásbeli vagy szóbeli tájékoztatói nem tartalmazhatnak utalást az a) pontban meghatározott képzéseken megszerezhető végzettségre vagy a képzés elvégzésével betölthető tevékenységre, munkakörre.


Életbe lépett a képzési programot minősítő szakértők szakterületi besorolása

2022. július 1. napjától  

a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet (továbbiakban: Fkr.) 18. § (1) bekezdése alapján a felnőttképzési szakértők (továbbiakban: szakértők) kizárólag a szakterületükbe tartozó képzési programok előzetes minősítésére jogosultak.

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal honlapján tette közzé a tájékoztatást és egy letölthető útmutatót.

Az útmutatóban részletes leírás található a szakértői területek besorolását illetően.

Csak néhány fontos elemet kiemelve:

 • Jelen szabályozást kizárólag azon területeken kell alkalmazni, ahol annak jelentős hatása lehet. Emiatt az Útmutató hatálya kizárólag a Szakképzési törvény alapján folytatott szakmai képzésekre (részszakma, szakképesítés) terjed ki. Nem terjed ki az engedély alapján megvalósított nem szakmai képzésekre (egyéb képzések), valamint a bejelentés alapján megvalósuló képzésekre (piaci képzések).
 • A Képzési területek egységes osztályozási rendszere, 2018 (továbbiakban: KEOR) három szintű hierarchiát használ: a legfelső eleme a főirány (első szint), majd az irány (terület, második szint), illetve a szakirány (harmadik szint). A képzések 11 főirányba sorolhatók, amelyek további területekre és szakirányokra oszlanak. (lásd. A KEOR módszertani útmutató (https://www.ksh.hu/docs/osztalyozasok/keor/keor_2018_modszertani_ utmutato.pdf)


Új eljárásrend a programkövetelmények nyilvántartásba vételében!

A megjelent 7/2022. (III. 11.) ITM rendelet értelmében:
 • a) nyilvántartásba vétele iránti eljárás igazgatási szolgáltatási díja 214 000 forint,
 • b) módosítása és törlése iránti eljárás igazgatási szolgáltatási díja 71 000 forint.

A rendelet 2022.04.11-én lép életbe, tehát ez után a benyújtáskor már meg kell fizetni az eljárás díját!


Év értékelés 2021

Ami számomra fontos!

Minőség

Elégedettség

Partnerség

MÓDOSULT A 11/2020-AS KORMÁNYRENDELET 

A 11/2020 kormányrendelet módosítása

Magyar Közlöny 224-es számában olvasható!

Rövid összefoglaló:

 • a vagyoni biztosíték árbevételi jelentésénél egyértelművé vált, hogy csak az engedélyezett képzési tevékenységre vonatkozik, 
 • a minőségirányítási eljárásoknál megszűnik a duplikáció a felnőttképző nyilvánossága tekintetében, 
 • a képzésben részt vevő személyes jelenlétét nem igénylő kontaktórás foglalkozás (pl. online Zoom, Meet, stb. óra) vagy nem kontaktórás foglalkozás esetén a haladási naplónak az alábbiakat kell tartalmaznia "a képzés résztvevőjének nevét, valamint a részvétel elektronikus dokumentummal való igazolását vagy a résztvevők listájáról készült képernyőfotót"
 • megszűnik a képzési program sérülésmentes szétválasztásának szigorú előírása, elég lesz az oldalankénti szakértői aláírás, úgy mint rég, 
 • már nem úgy szerepel a rendeletben, hogy akkor kell feltüntetni a felnőttképzési szerződésben a vizsgadíjat, javító- és pótlóvizsga díjának - mértékét és fizetésének módját, ha a képzéshez jogszabályban meghatározottak szerint vizsga kapcsolódik, hanem akkor ha "a képzéshez vizsga kapcsolódik, és a vizsga megszervezésére a felnőttképző jogosult",
 • a felnőttképzési szerződésre vonatkozóan egyértelművé vált, hogy a képzési díjon felül a mulasztott foglalkozás pótlásáért, illetve a sikertelen vizsga megismétléséért megállapíthat díjazást a felnőttképző,
 • 2022. július 1-től felnőttképzési szakértők már csak olyan képzési programokat minősíthetnek, amelyek a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési honlapján közzétett Útmutató alapján a szakterületükbe tartoznak.

Megjelent a gépkezelők új Tanterv és vizsgakövetelménye 

Nagyon vártuk!

2021.11.05-én megjelent a közúti közlekedési ágazatban használt gépek kezelőinek képzéséről szóló 54/2021. (XI. 5.) ITM rendelet. E rendelet a kihirdetést követő 30. napon lép hatályba.

Legfontosabb tudnivalók: 

 • 33 db gépcsoport helyett ezentúl 82 db tartozik a hatósági képzésekhez,
 • új gépkategória lépett be, a korábbiak bővültek új gépcsoportokkal,
 • bővül a képzés elméleti tantárgyakkal,
 • szóbeli vizsgaelemek kerülnek a vizsgába (2 általános és 1 gépspecifikus),
 • korábbi szakképesítéssel rendelkezők továbbra is csak gyakorlati vizsgával megszerezhetik a képesítést,
 • megváltozik a kiállított jogosítvány mintája,
 • megváltozik a vizsgabiztosi díjazás,
 • képzést szaktanfolyami képzési engedéllyel rendelkező szervezet végezhet,

Digitális tananyag a megújuló felnőttképzésről  

Ipar 4.0 és a digitalizáció jegyében

A felnőttképzés megújítását segítő digitális (e-learning) tananyag került kidolgozásra a IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. a "Felnőttképzési irányítási modell kialakításának támogatása (NFA-KA-ITM-24/2019)" tárgyú program keretében.

Célja, hogy közérthetően és átlátható struktúrában mutassa be a felnőttképzési rendszer megújítását, ezzel támogatva a piaci szereplőket a megújult jogszabályi környezethez történő alkalmazkodásban. Ennek keretében az egyes fejezetek:

 • segítenek eligazodni a jogszabályokban bekövetkezett változásokban és azok helyes alkalmazásában;
 • végig vezetik az érdeklődőket az új adatszolgáltatási rendszer folyamatain;
 • tájékoztatást nyújtanak az új vizsgáztatási rendszer működéséről; valamint
 • tartalmaznak egy "gyakori kérdések és válaszok" gyűjteményt, ahol az érdeklődők célzottan is megkereshetik az őket érintő válaszokat.

A megújuló felnőttképzésről és annak átalakításáról szóló digitális tananyag egyszerű regisztrációt követően ingyenesen bárki számára elérhető a Nexius rendszerben.

Forrás: IKK, IFKA Közhasznú Nonprofit Kft.

Amíg nem működnek a vizsgaközpontok, addig az Innovatív Képzéstámogató Központ Zrt. (IKK) szervezi a képesítő vizsgákat

Az adott Programkövetelményhez kapcsolódó vizsgára való jelentkezést a "Vizsgajelentkezés" gomb megnyomásával tudja megkezdeni. A gomb megnyomását követően megjelenik egy jelentkezési felület, amit kérjük nagyon pontosan töltsön ki. Mielőtt azonban a kitöltést elkezdi, kérjük, figyelmesen olvassa el a Kitöltési Útmutatót, a Vizsgaszabályzatot és az Adatkezelési tájékoztatót!

Az érvényes jelentkezéshez a Vizsgaszabályzatot és az Adatkezelési tájékoztatót minden esetben el kell fogadnia.

Ezúton tájékoztatjuk, hogy a képesítő vizsga bejelentésére az alábbi formanyomtatványt kell használni szakképesítésenként, amely letölthető innen.

Kitöltés után a vizsgaigény bejelentő lapot elektronikusan .xlsx, valamint .pdf formátumban is kérjük visszaküldeni a vizsgakozpont@ikk.hu címre.

Megszünt az OSAP adatszolgáltatás 2021.04.01-től

A "régi" engedélyes képzéseknél nem lehet és nem is kell 2021. 04. 01-től adatot szolgáltatni az OSAP felületen.

A Pest Megyei Kormányhivatal az OSAP adatfeltöltési lehetőséget megszüntette arra való indoklással, hogy a felnőttképzési törvényből kikerült aképzők statisztikai adatszolgáltatási kötelezettsége.

Szakértői tevékenységem

Vállalom az általam elkészített vagy már kész képzési programok szakértését, előzetes minősítését az új jogszabályoknak megfelelően.

Bővült szakértői munkáim


 • Programkövetelmények készítése
 • Vizsgaközpontok akkreditációjának előkészítése
 • Duális képzőhelyek nyilvántatásának előkészítése, minőségi követelményeinek kidolgozása

A részletekért keressen a Kapcsolatok menüpontban!

Hullám az óceánon online 2. konferencia!

Megjelentek az új programkövetelmények 24 irányon/területen. (2021.01.08.)

Kivonat az ITM január 06-i közleményéből, amely az ikk.hu oldalon található

A felnőttképzési szabályozás további jelentős egyszerűsítése azt a célt szolgálja, hogy minél kevesebb időt vegyen igénybe a képzésekkel kapcsolatos adminisztráció.


A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvényt (a továbbiakban: Fktv.)

 • a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2020. évi CLXVIII. törvény és
 • a felsőoktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2020. évi CXLVIII.törvény módosítja

A törvény hatálya

Fktv. 1. §

A módosítás egyérteműsíti, de tartalmában nem változtatja, a törvény hatályát. A módosítás alapján a felnőttképzési tevékenység akkor tartozik az Fktv. hatálya alá, ha azt a felnőttképző

 1. üzletszerű gazdasági tevékenység keretében,
 2. -a belső képzés kivételével -ingyenesen és a képzésben részt vevő személyekről a felnőttképző által e törvénnyel összhangban, egyedi azonosításra és annak ellenőrizhetőségére alkalmas módon, bármilyen formában vezetett nyilvántartás mellett, vagy
 3. belső képzésként folytathatja.
Üzletszerű gazdasági tevékenységnek minősül valamely tevékenység saját gazdasági kockázatvállalás mellett, független felek között, ellenérték megszerzésére irányuló vagy azt eredményező, rendszeres jelleggel történő folytatása. Ez a meghatározás a következő három feltételt foglaljamagába:
 • a rendszeresség, amely a tevékenység végzésének tartós és többszöri megvalósulását jelenti,
 • saját gazdasági kockázatvállalás mellett ellenérték elérése vagy az arra való irányultság. (E feltétel tekintetében lényegtelen, hogy maga a tevékenység ténylegesen jövedelmező-e, az elért ellenérték önmagában megalapozza a tevékenység ilyen megítélését.),
 • a tevékenység független formában történő végzése, ha a felek között nincs irányítási viszony, vagyis egyik fél sincs a másik féllel szemben alárendelt helyzetben a tevékenység végzése eredményének, díjazásának, valamint egyéb feltételeinek és körülményeinek meghatározásában.
Üzletszerű gazdasági tevékenységnek minősül valamely tevékenység saját gazdasági kockázatvállalás mellett, független felek között, ellenérték megszerzésére irányuló vagy azt eredményező, rendszeres jelleggel történő folytatása. Ez a meghatározás a következő három feltételt foglaljamagába:

Fontos!

A nyereség-és jövedelemszerzésre irányultság hiányában is fennáll a törvény hatálya alá tartozás abban az esetben, ha a felnőttképzési tevékenység végzése bár ingyenesen, de a képzésben részt vevő személyek nyilvántartása mellett történik.

Nyilvántartás alatt bármilyen formában (papír alapon vagy elektronikusan) vezetett regisztert kell érteni, aminek célja a benne tárolt adatok számontartása, illetve a visszakeresésének megkönnyítése. Ilyen pl. a jelenléti ív, az oktatásra, képzésre történő regisztáció adatlapja, ha természetes személyazonosító adatai alapján egyedi azonosításra és annak ellenőrizhetőségére alkalmas, vagyis az alapján a képzésben részt vevő személyegyértelműen beazonosítható.

Fktv. 2. §

A belső képzés fogalma továbbra is a munkáltató által saját, beszállítói, illetve partner-vagy kapcsolódó vállalkozásai foglalkoztatottjai részére történő oktatás, képzés megszervezését jelenti.

A módosítás ugyanakkor egyértelművé teszi, hogy az ilyen felnőttképzési tevékenységet a munkáltató nem üzletszerű gazdasági tevékenysége keretében végzi és a 6 óra időtartamot el nem érő belső képzések kikerülnek az Fktv. hatálya alól (a jogszabály alapján szervezett oktatás, képzés, vagy ennek korábbi megnevezése szerint a hatósági képzéskivételével).

Fontos változás, hogy kikerülnek a törvény hatálya alól az olyan munkavédelmi és tűzvédelmi képzések, amiket a munkáltatónak törvény alapján kell a munkavállalói számára biztosítania.Ezáltal az olyan munkavállalók, akik csak ilyen oktatásokat, képzéseket szerveznek (és más felnőttképzési tevékenységet nem végeznek), nem tartoznak a törvény hatálya alá, így bejelentési kötelezettségük sincs.

Szakértői tevékenységem

Segítségnyújtás az új jogszabályi működésben

Bejelentések előkészítése

Elvégzem a regisztrációt a Felnőttképzés Adatszolgáltatási Rendszerében(FAR), menedzselem a képzések bejelentését figyelve a jogszabályi megfelelésre.

A szükséges bizonylatok feltöltése (cégkivonat, székhely, telephely igazoló dokumentumok, eljárási díj befizetését igazoló elismervény, stb.),

OSAP 1665 statisztikai online felület működtetése

Engedélyezési eljárás lebonyolítása

Vállalom az engedélyezési eljárás teljeskörű lebonyolítását.

Az engedélyezési felület menedzselését, a szükséges dokumentumok beszerzését, elkészítését, szakmai vezető, vagyoni biztosíték megfelelőség biztosítása.

A képzési dokumentáció biztosítása, jelentkezési lap, szerződések, jelenléti ív, stb.

Minőségirányítási rendszer biztosítása.

Kérjen segítséget, árajánlatot: 06 30 830 6989, benyuszt@gmail.com

Online foglalás

Foglalj időpontot időben. A foglalásod e-mailben igazoljuk vissza.

Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszer (FAR)


A felnőttképzők ebben a rendszerben kezdeményezhetik 2020. szeptember 1. után folytatható felnőttképzési tevékenység bejelentését és engedélyezését.
A felülethez használatához személyes regisztráció szükséges.
Ezt követően nyílik lehetőség a felnőttképző adatainak megadására, illetve a szükséges dokumentumok feltöltésére.

A bejelentés és a felnőttképzési engedély benyújtásához általános tételű eljárási illetéket kell fizetni, melynek összege mindkét esetben 3.000 Ft.

Legyél te az első, aki értesül az újdonságokról!


Képzési programok készítése, szakértése

Szakértői területek

mezőgazdaság

gépészet

oktatás

szociális szolgáltatások szakmacsoport


Szolgáltatás megrendelése

Kérjük, add meg adataid és a lehető leghamarabb felvesszük veled a kapcsolatot.

Referenciák

Amagro Duo Kft.
Amagro Duo Kft.

Benyusz Tamás felnőttképzési szakértelme, gyakorlati tudása, emberközpontú és problémaérzékeny látásmódja (minden túlzás nélkül) egyedülálló a felnőttképzés területén. Mindenre kiterjedő tervező munkája nagy segítség lehet a már felnőttképzési gyakorlattal rendelkező intézmények számára, éppen úgy, mint az újonnan induló szervezeteknek. Jogszabályi jártassága, módszertani ismerete kimagasló, ennek köszönhetően a nevével fémjelzett eljárások sikerre vannak ítélve. Magas szintű szakmai elhivatottsága mellett nem elhanyagolható partnerközpontú szemlélete, feladataiban eggyé válik a megbízó szervezettel, érdekeit messzemenőkig képviseli, az adott felnőttképzési intézményre szinte sajátjaként tekint. Több évtizedes szakmai pályafutásom alatt kevés ilyen szakemberrel találkoztam, ennek tükrében csak ajánlani tudom minden felnőttképzéssel foglalkozó szervezet számára.

Dr. Danyi Gyula, PhD.egyetemi docens,

a Neveléstudomány (PhD.) Doktora (ELTE),

a Távoktatási Intézet főigazgatója


"Felnőttképzési tevékenységünk engedélyeztetési eljárását 2016 nyarán indítottuk.

Az eljárás különböző szakaszaiban és a képzési programok szakértésében Benyusz Tamás segítségét vettük igénybe. Szakmai tudása, többéves szakmai tapasztalata, felkészültsége, a jogszabályok naprakész ismerete, segítőkészsége nagyban hozzájárult sikeres és eredményes munkánkhoz, melyet ezúton is köszönünk.

Az azóta eltelt időszakban többször bővítettük képzéseink körét tanácsai segítségével, mindemellett a mindennapi munka során felvetődő gyakorlati problémák orvosolásában is tud egyértelmű, korrekt választ adni."

                                          Bajuszné Ibolya

szakmai vezető

Amagro Duo Kft.

Nyíregyháza

Hasznos információk


Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal


Jogszabályok

PMKH Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály


Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

Komplex szolgáltatások felnőttképzéssel kapcsolatban

Lépjen kapcsolatba velem!